تبلیغات دروغین طب سنتی (۱) – داروی دیاوید

تبلیغات دروغین طب سنتی (۱) – داروی دیاوید

در باب داروی غیر واقعی دیاوید جهت درمان دیابت   فضای مجازی ، پر شده است از تبلیغات محصولان گیاهی طب سنتی که متاسفانه بدون نظارت و تایید وزارت بهداشت به بیماران عرضه ...
فریب مدعیان دروغین طب سنتی را نخورید!

فریب مدعیان دروغین طب سنتی را نخورید!

متاسفانه فضای مجازی پر شده است از اخبار و اطلاعات نادرست در مورد طب سنتی و در این میان صدای متخصصین واقعی این طب نیز به جایی نمیرسد. ادعای های آنچنانی و درمان های یکر...