تاریخچه طب سوزنی

تاریخچه طب سوزنی گرچه قدمت طب سوزنی به طور کامل مشخص نیست ، ولی به نظر میرسد قدیمیترین شواهد قطعی استفاده از طب سوزنی مربوط به حدود ۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح باشد . د...